Contact

LEXION 8900 | Cea mai bunã dintre toate.

Noul LEXION - Povești cu final...așteptat

Episodul 1

Episodul 2

Episodul 3

Episodul 4

Episodul 5

Teaser Episod 6

Episodul 6

Eficiență.

Rentabilitate.

Performanța este în continuare esențială. Atunci când este utilizată în mod eficient.

Având în vedere perioadele de recoltare tot mai reduse, creșterea performanțelor continuă să joace un rol important pentru noua generație de combine de recoltat.

Pentru fermieri, obiectivul principal este asigurarea unei recoltări optime, cu evitarea pierderilor și asigurarea unui nivel ridicat de calitate a materialului recoltat. Pentru contractori, eficiența utilajelor are și un rol în fidelizarea clienților.

Indiferent că este utilizat de contractori sau fermieri, utilajul trebuie în primul rând să își merite banii. Pe lângă performanțe, rentabilitatea este extrem de importantă și se face simțită în timpul recoltării, prin consumul de carburant. Sporirea performanței cu 10% și reducerea consumului de carburant cu 10% reprezintă o creștere uriașă a eficienței. Iar prețurile carburantului joacă un rol din ce în ce mai important în aceste calcule.

Soluția CLAAS. Îmbunătățirea eficienței.

 

Mai multă putere

+25 %
APS SYNFLOW WALKER *

+10 %
APS SYNFLOW HYBRID *

 

* în comparație cu modelul precedent

putere motor

LEXION 6900-5300
373 KW / 507 CP – 230 KW – 313 CP

LEXION 8900 – 7400
581 KW / 790 CP – 300 KW / 408 CP

Consum de carburant redus cu până la 10%

Odată cu noul LEXION, CLAAS introduce sistemul DYNAMIC POWER și pentru combinele de recoltat. Acesta este un sistem de control al puterii motorului, în cadrul căruia sunt aplicate diferite curbe caracteristice, în funcție de sarcină și de puterea necesară pentru fiecare moment. Astfel, utilajul comută întotdeauna automat la curba caracteristică ce permite motorului să funcționeze la eficiență maximă în condițiile din momentul respectiv. A fost demonstrat că, în condiții identice, un utilaj cu DYNAMIC POWER consumă cu 10% mai puțin carburant decât un utilaj care nu este echipat cu acest sistem.

Randament.

Aproape 44 de tone pe oră cu 6 scuturători.

Cu noul utilaj LEXION cu scuturători, randamentul crește cu 25% față de modelul precedent, iar calitatea paielor este la cel mai ridicat nivel. Modelul LEXION 6900 a demonstrat performanța impresionantă a noului concept general cu ocazia evenimentului organizat de revista „profi“ pe insula Rügen; un alt star al acestui eveniment a fost utilajul echipat cu sistemul inovator de treierat APS SYNFLOW WALKER, care a depășit toate așteptările:

 • 34,5 hectare de grâu de iarnă, cantitate totală recoltată: 349,8 t
 • Randament 43,7 t/oră – în ciuda umidității reziduale de 20% la începutul recoltării
 • Consum diesel 1,55 l/t, 15,7 l/ha
 • Procent pierderi 0,8% – 1%

Calitatea paielor.

Capacitatea de a obține paie de înaltă calitate este o altă cerință pentru combina de recoltat perfectă.
Soluția CLAAS: flux de material recoltat în linie dreaptă, mai puține solicitări mecanice.

În cadrul noului sistem de treierat, paiele urmează cea mai scurtă cale. Deplasarea materialului recoltat în cadrul unității este relativ uniformă, fără modificări inutile ale vitezei și direcției. Astfel, inginerii CLAAS manifestă o grijă deosebită pentru ghidarea paielor în mod uniform sub tobele de batere.

 

Tobă de pre-accelerare

CLAAS a înțeles de la începutul anilor 1990 că sistemul convențional de treierat își atinsese limitele. Singurul mod fizic în care puteau fi îmbunătățite performanțele de treierat era prin utilizarea unei tobe suplimentare pentru pre-accelerarea materialului recoltat.

Tobă de batere

Toba de batere a noului LEXION are un diametru de 755 mm. Aceasta reprezintă o mărire cu 26% a diametrului, pentru un flux de material recoltat în linie dreaptă, asigurând treceri mai uniforme între tobe

Tobă de separare

Tobele de separare nu sunt ceva neobișnuit pentru utilajele cu scuturători. După teste intense, CLAAS a decis să își urmeze propria cale: cele patru tobe ale sistemului de treierat funcționează întotdeauna sincronizat. Astfel, fluxul de mateial recoltat este mult mai uniform, protejând paiele.

Sistemul de treierat CLAAS APS SYNFLOW WALKER

Cu cât sunt mai multe paie lungi, cu atât calitatea este mai mare.

Rezultatele măsurării calității paielor.

LEXION 6800 cu cotă ridicată de paie lungi11%

mai multe paie care pot fi folosite
în comparație cu concurentul 2

 

Tehnică de măsurare.

Aceleași condiții de testare pentru toate utilajele, în colaborare cu Universitatea de Științe Aplicate Osnabrück.

 • S-a respectat o înălțime identică a miriștii de 10 cm
 • Randamentul este mereu același
 • Traiectorile sunt schimbate, pentru a putea uniformiza fluctuațiile culturii și solului pentru toți candidații.
 • Pleava este distribuită pe întreaga lățime de lucru și nu este luată în calcul pentru măsurarea greutății

Comparabilitate.

Determinarea cantității de paie utilizabile.

Pentru fiecare utilaj, pe distanța măsurată sunt evaluate aceleași lungimi de brazdă și rezultate sunt apoi presate în baloți rotunzi. Greutățile tuturor baloților per utilaj și brazdă sunt măsurate direct pe teren, folosind cântarul mobil.

 

Comparație vizuală.

45 g de paie din brazdă sunt ampalsate pe o suprafață neagră pentru evaluare vizuală. Fracționarea componentelor folosind o sită în cascadă.

LEXION 6800

Cotă ridicată de paie lungi (paie cu o lungime mai mare de 25 mm) de 53%

Concurentul 1

Cotele de paie scurte au crescut, cota de paie lungi este de 47%.

Concurentul 2

Cote mai mari de paie scurte și de pleavă, în timp ce cota de paie lungi este de doar 44%

Precizie.

Gestionarea paielor.

Împrăștierea precisă a paielor tocate constituie un element extrem de important pentru culturile agricole.

Numeroase cercetări au dovedit importanța gestionării optime a paielor. Acest aspect vizează, în primul rând, împrăștierea paielor tocate de către combina de recoltat. Paiele trebuie tocate cât mai scurt, iar pleava trebuie să fie împrăștiată uniform pe întreaga lățime de lucru a hederului. Greșelile apărute în timpul împrăștierii paielor tocate pot fi remediate cu dificultate în timpul aratului ulterior.

Un alt factor care complică lucrurile este modificarea constantă a nivelului de umiditate a paielor pe parcursul unei zile de treierat. Pentru operator, este dificil să recunoască acest fenomen și să adapteze tocătorul.

Soluția CLAAS.

Noul CEMOS AUTO CHOPPING al utilajului LEXION înregistrează permanent modificările stării paielor și reglează automat poziția contracuțitului și barei rașpel de la tocătorul de paie. Rezultatul este siguranța că paiele sunt împrăștiate în mod optim, indiferent de starea lor.

Reglare automată a direcţiei de împrăștiere

Paiele tocate și pleava sunt împrăștiate pe întreaga lățime de lucru. Cu ajutorul a doi senzori, direcția de împrăștiere a materialului tocat este adaptată automat la condițiile terenului, asigurând împrăștierea uniformă chiar și pe teren înclinat sau în condiții de curenți laterali.

CEMOS AUTO CHOPPING

Un senzor în carcasa transportorului înclinat măsoară umiditatea paielor. Grosimea stratului de material recoltat servește de asemenea ca semnal de intrare pentru sistemul automat. Pornind de la aceste informații, setările tocătorului sunt adaptate continuu în funcție de starea paielor. Într-o zonă de paie cu un nivel mai mare de umiditate, tocarea va fi mai agresivă.

Documentare automată.

Integrare selectivă cu alte sisteme digitale.

În această eră nouă a digitalizării, combinele de recoltat generează un volum mare de date în timpul recoltării.

Aceste date devin utile în cadrul prelucrării ulterioare. Astfel, pot fi folosite nu doar pentru documentarea și analiza digitală a tuturor lucrărilor, ci și pentru optimizarea măsurilor viitoare. În acest fel, creează potențial suplimentar pentru sporirea productivității întregului proces.

Combinele de recoltat CLAAS sunt conectate digital cu sisteme externe prin intermediul TELEMATICS. Sunt disponibile trei niveluri de utilizare a datelor.

TELEMATICS constituie, de asemenea, baza pentru alte aplicații, cum ar fi FLEET VIEW. Sistemul conectează combina de recoltat cu autovehiculele de transport din cadrul echipei de recoltare. Acest lucru permite reducerea timpilor morți ai combinei și ușurează sarcinile operatorilor autovehiculelor pentru transportul boabelor.

 

Nivelul 1

Date anonimizate privind starea utilajului

Date anonimizate privind utilajul

 • Profilurile de performanță sunt surse de informații noi, folosite pentru proiectarea următoarei generații de utilaje

Nivelul 2

Date de service relevante, pentru ateliere de service

Date de service relevante privind utilajul

 • Remote Service detectează defecțiunile și transmite informațiile către partenerul dumneavoastră de service
 • Opțional, partenerii de service pot oferi clienților service proactiv
 • Reducerea timpilor de inactivitate și a costurilor pentru reparații și întreținere

Nivelul 3

Toate datele necesare pentru fermă

Date personalizate

 • Toate datele de lucru, datele privind traseele și randamentul pot fi accesate doar în cadrul celui mai înalt nivel și doar de către fermier sau contractor
 • Baza pentru documentarea, analiza și planificarea în cadrul unei aplicații de gestionare a fermelor, cum ar fi 365FarmNet
 • include, printre altele, date privind randamentul folosite ca bază pentru hărți de aplicare pentru semănat și împrăștierea îngrășământului în zone specifice

Calitatea boabelor.

Trei combine de recoltat. Un câmp. O comparație.

Cum se descurcă noul utilaj LEXION cu culturi premium sensibile, precum soia pentru semințe? Veți vedea cum s-a descurcat noul LEXION printr-o comparație directă.

Comparație directă.

Pentru a testa calitatea boabelor, CLAAS a desemnat un laborator independent pentru a analiza mostrele de cereale rezultate în urma comparării directe a utilajelor CLAAS LEXION 8600, John Deere S780 și Case IH 8250 din cadrul clasei 8.

Combinele de recoltat au fost utilizate în aceeași zi, în aceleași condiții climatice și de recoltare, precum și pe același câmp. De la fiecare combină de recoltat au fost prelevate mai multe mostre de cereale pentru fiecare varietate, iar probele au fost ambalate și trimise companiei Illinois Crop Improvement Association, Inc. pentru a anliza procentul de boabe sparte, boabe fisurate și capacitatea de germinare.

 

Rezultatele privind calitatea boabelor.

Boabe sparte

Avantajul utilajului LEXION constă în faptul că toate componentele combinei de recoltat pot fi reglate în mod independent pentru a reduce procentajul de boabe sparte, fără a mări pierderile de boabe.

Coji deteriorate

Procentul de boabe cu coaja deteriorată - prin umezire se poate determina procentul de coji deteriorate dintr-un anumit număr de semințe. În medie, toate combinele au înregistrat între 4% și 5,3% coji deteriorate, valoare care se încadrează în intervalul permis.

Capacitatea de germinare

Un procent mai mic de coji deteriorate duce la o capacitate mai mare de germinare, aspect care are un rol decisiv pentru producția de semințe. Mostrele de cereale prelevate de la combinele LEXION, John Deere și Case IH au avut o capacitate de 98% sau mai mare, combina CLAAS furnizând mostrele cu cea mai ridicată capacitate de germinare dintre cele trei combine.

 

Măriți productivitatea fără a compromite calitatea boabelor.

În timp ce diferențele în ceea ce privește procentajul de boabe sparte și boabele fisurate au fost comparabile între cele trei utilaje, LEXION 8600 a produs semnificativ mai puține coji deteriorate și a înregistrat o capacitate mai ridicată de germinare, conform testelor efectuate pe probe de către Illinois Crop Improvement Association. Combina LEXION a furnizat mostre de înaltă calitate și, în același timp, menținut pierderile sub un anumit procent, ceea ce dovedește că nu trebuie să renunțați la performanțe pentru a obține calitate de primă clasă.

Confort.

Simplifică sarcinile operatorului.

Până în prezent, importanța asistării operatorului pentru a obține performanțe ridicate a fost subestimată.

Operatorul este cheia pentru atingerea performanțelor ridicate de către orice combină de recoltat. Experiența, abilitățile și cunoștințele acestuia sunt decisive pentru succesul operațiunilor. Dar potențialul de a atinge performanțe mai mari asigurat de tehnologie presupune și mai multe sarcini pentru operator. Astfel, în cazul unei combine moderne de recoltat, trebuie efectuate până la 50 de setări pentru a putea obține performanțe optime. În paralel, în mod ideal, operatorul trebuie să monitorizeze și să evalueze 12 parametri, o sarcină pe care majoritatea oamenilor nu ar putea să o gestioneze cu succes într-o zi lungă de lucru. Acesta este motivul pentru care sunt necesare sisteme inteligente de asistență pentru operator, care pot asigura utilizarea optimă a unei combine de recoltat, la întregul său potențial de performanță.

Soluția CLAAS. Sisteme inteligente.

Combinele de recoltat CLAAS oferă operatorului numeroase sisteme de asistență pentru utilizare zilnică. Sistemele pot fi selectate și combinate în funcție de utilizare, cerințele clientului și sarcini. Pornind de la direcție, puteți alege între sisteme de ghidare pe bază de satelit sau sisteme de ghidare optice. În cazul noii combine LEXION, pentru ghidarea optică este folosit noul FIELD SCANNER. Sistemul oferă operatorului o soluție simplă pentru urmărirea cu precizie a marginilor culturii.

 

CRUISE PILOT

 • Sporește randamentul cu până la 10%
 • Măsoară volumul de material recoltat din canalul de alimentare, sarcina motorului și pierderile
 • Poate controla automat combina de recoltat până la viteza maximă de deplasare, în toate condițiile

CEMOS AUTOMATIC

 • Preia sarcina operatorului de a selecta parametrii de reglare corespunzători
 • Sporește randamentul cu încă 10%
 • Senzorii de înaltă precizie determină în permanență starea actuală
 • Inteligența artificială efectuează reglajele optime
 • Sistemul de treierat, separarea, curățarea și tocătorul de paie sunt menținute în mod constant la un nivel optim de performanță

CEMOS DIALOG

 • Ajută la identificarea setărilor potrivite pentru toate componentele
 • Meniurile bazate pe dialog ajută la configurarea adecvată a componentelor potrivite
 • Gestionează toate problemele apărute de-a lungul întregii campanii
 • Instruiește operatorul pentru misiuni viitoare prin optimizarea ghidată a tuturor componentelor

Tipurile de material recoltat pot fi selectate din cabină

Fenomenele meteo extreme devin tot mai frecvente.

În special în ultimii trei ani, vremea capricioasă din Germania ne-a arătat cât de mult depinde agricultura de condițiile meteorologice și climatice. Mai întâi anul 2017 cu ploi numeroase: în multe regiuni, plantele erau gata de recoltare pe câmp însă, din cauza ploii, combinele de recoltat au trebuit să rămână mai mult în hale. Chiar și după începutul întârziat al recoltării, vremea schimbătoare a provocat în mod repetat întreruperi ale recoltării. În aceste condiții, pentru a minimiza impactul asupra randamentului, calității și costurilor de uscare, performanțele combinelor au jucat un rol esențial. Printre problemele deosebite s-au numărat și plantele culcate la pământ și creșterea lăstarilor secundari. Precipitațiile repetate au afectat mult și deplasarea pe câmp.

Situația a fost complet diferită în vara anului 2018: acest an a intrat în istorie cu una dintre cele mai lungi perioade de caniculă și secetă. La fel în 2019, anticicloanele prezente în mod constant au creat perioade lungi de secetă și temperaturi extrem de ridicate.

Evident, este imposibil de prezis cum va fi vremea în următorii ani. Probabil ne vom confrunta în continuare atât cu periode de caniculă, cât și cu perioade lungi de precipitații. Pentru combinele de recoltat ale viitorului acest lucru înseamnă că utilajele vor fi obligate să lucreze la potențial maxim chiar și în condiții meteo dificile, indiferent dacă terenul este umed sau uscat.

 

Soluția CLAAS. Pregătiți corespunzător chiar și pentru secetă.

Noul LEXION este, de asemenea, pregătit pentru recoltare în condiții de uscăciune extremă. Boabele cerealelor care se desprind cu greu din spice, ariste sau pănuși nu reprezintă o problemă pentru sistemul de treierat APS SYNFLOW, datorită lungimii mai mari a suprafețelor de frecare și suprafețelor mai mari ale contrabătătorului. Clapetele suprafeței de pre-separare, o suprafață mare a contrabătătorului principal și vitezele ridicate de transportare a materialului recoltat asigură un treierat intens, precum și protecția materialului recoltat. Operatorul utilajului LEXION are la dispoziție două implemente noi, sub forma unei bare pivotante a contrabătătorului și a celei de-a treia clapete a contrabătătorului principal, pentru a putea configura utilajul într-un mod și mai flexibil în cazul culturilor a căror recoltare este deosebit de dificilă.

Soluția CLAAS. Pregătiți corespunzător chiar și pentru condiții de umiditate.

Pentru a recolta în timp util chiar și în anii bogați în precipitații, modelele hibride și cu scuturători ale noului LEXION asigură o performanță mai mare cu 10%, respectiv 25%. Rotorii mai mari ai modelelor hibride, respectiv combinația dintre acceleratorul de pre-separare și toba de separare a modelelor cu scuturători asigură performanțe ridicate de separare și pierderi reduse chiar și atunci când paiele sunt umede. Pentru a minimiza compactarea dăunătoare a solului, utilajele pot fi echipate cu tracțiune integrală, anvelope de mari dimensiuni – chiar și pe puntea spate – sau cu sistemul de șenile TERRA TRAC.

Pentru a adapta în mod flexibil suprafețele de frecare din zona contrabătătorului și zona de separare la condițiile de umiditate, operatorul poate activa manual, din exterior, clapeta suprafeței de pre-separare și clapeta contrabătătorului. În cazul reglării hidraulice, clapeta contrabătătorului poate fi acționată din cabină și este integrată în CEMOS AUTO THRESHING.

Fiabilitate.

Testare și dezvoltare.

Fiabilitatea garantează productivitatea combinei de recoltat.

Fiabilitatea joacă în continuare un rol important pentru combinele de recoltat din prezent. Fiabilitatea înseamnă în general reducerea posibilității de apariție a unor erori. Chiar și erorile minore pot avea efecte majore asupra unei combine, având drept consecință timpi de inactivitate. Acest lucru înseamnă că nu doar combina este inactivă, ci și întreaga echipă de manipulare și întregul echipament de procesare.

În plus, nu doar costurile utilajului au un impact important. Un impact și mai mare îl are riscul de a pierde veniturile din recoltare, în valoare de mii de euro. Având în vedere atingerea unei capacități tot mai mari a tehnologiei de recoltare, există o tendință de exacerbare a acestor pierderi: într-un scenariu în care anterior lucrau două combine de recoltat, în prezent lucrează un singur utilaj, cu performanțe de treierat duble, timpii de inactivitate costând dublu.

Acest aspect capătă o greutate și mai mare, ținând cont de faptul că perioadele de recoltat devin tot mai scurtei. Mai mult decât niciodată, în viitor combinele de recoltat vor trebui să fie capabile să lucreze în mod fiabil din prima și până în ultima zi de recoltare.

Soluția CLAAS. Fiabilitate operațională de la bun început.


Procesul de fiabilitate operațională

Tehnologia

Concept de acționare nou, cu transmitere mai directă a puterii, ambreiaje uscate cu acționare hidraulică, variatoare ranforsate, sistem central de lubrifiere, tensionatoare de curele standardizate și răcire mai uniformă.

Scenariul de testare

Scenariu de testare unic, cu numeroase modele de pre-producție de serie. Un nou centru de testare și de încercare permite testarea intensă a utilajelor și componentelor încă din faza de dezvoltare.

Diagnoză de la distanță

Remote Service detectează erorile și, cu acordul dumneavoastră, poate transmite automat toate informațiile către partenerul dumneavoastră de service.

Service

Rețeaua de service CLAAS obține un punctaj maxim în urma evaluărilor clienților.

Testare minuțioasă încă din faza de dezvoltare.

În 2019, CLAAS a inaugurat la Harsewinkel un nou centru de testare. Facilitățile ultra-moderne ajută inginerii să identifice punctele slabe încă din faza de dezvoltare a noilor utilaje.


Fiabilitate maximă de la bun început.

Noul LEXION este încă tânăr, însă poate privi în urmă la o experiență îndelungată pe câmp. Nicio combină de recoltat CLAAS nu a fost vreodată testată atât de minuțios pe plan internațional. Noul LEXION se bazează de la bun început pe fiabilitate operațională, disponibilitate și rentabilitate. Fiabilitatea operațională se sprijină pe mai mulți piloni:

 • Fiabilitate testată: 160 de modele de pre-producție de serie au fost testate în întreaga lume, în toate condițiile relevante
 • Concept de acționare optimizat: transmisie mai directă a puterii, ambreiaje uscate cu acționare hidraulică și tensionatoare de curele standardizate
 • Diagnoză automată de la distanță și planificarea operațiunilor de întreținere: Remote Service detectează erorile și, cu acordul dumneavoastră, poate transmite automat toate informațiile către partenerul dumneavoastră de service
 • Cel mai bun service: rețeaua de service CLAAS obține un punctaj maxim în urma evaluărilor clienților

Păstrarea valorii.

Păstrarea valorii combinei de recoltat reprezintă o contribuție importantă pentru rentabilitatea culturilor care necesită treierat.

Mai ales în contextul unui volum de lucru mic până la mediu (hectare pe an), amortizarea costurilor fixe aferente utilajelor joacă un rol esențial, iar acest efect este amplificat de ratele actuale scăzute ale dobânzilor.

În plus, pentru a menține costurile de operare cât mai scăzute, valoarea reziduală ridicată a unui utilaj constituie un avantaj. Procentul costurilor fixe din costurile totale aferente operațiunilor efectuate per hectar reprezintă, în funcție de gradul de utilizare și eficiența utilajului, până la o treime din costurile totale.